Kilka słów o higienie

W dzisiejszych czasach niezmiernie ważne są wszelkie procedury dotyczące czystości i sterylizacji w gabinetach. Jest kilka podstawowych pojęć które każdy powinien znać, poniżej kilka z nich.  

 • Antyseptyka– (gr. anti – przeciw sepsis – gniciu, dosłownie: zapobieganie gniciu) to postępowanie polegające na stosowaniu zabiegów zmierzających do zniszczenia lub zahamowania rozwoju drobnoustrojów. Postępowanie odkażające, mające na celu niszczenie drobnoustrojów na skórze, błonach śluzowych, w zakażonych ranach.W przeciwieństwie do dezynfekcji, antyseptyka nie dotyczy odkażania przedmiotów.
 • Aseptyka– to postępowanie zapobiegające zakażeniu. Ochrona pacjenta i personelu. Postępowanie mające na celu dążenie do jałowości pomieszczeń, narzędzi, materiałów opatrunkowych i innych przedmiotów w celu niedopuszczenia drobnoustrojów do określonego środowiska, np. otwartej rany operacyjnej.

Do aseptyki możemy zaliczyć:

 • Właściwa dezynfekcja i sterylizacja
 • Odpowiednim przechowywaniu sterylnych narzędzi i materiałów
 • Używanie dla każdego pacjenta jednorazowych, odkażonych lub sterylnych przedmiotów
 • Właściwym niszczeniu materiału skażonego
 • Stosowanie sprzętu jednorazowego użycia
 • Używanie odzieży ochronnej, rękawiczek jednorazowych, maseczek ochronnych, przyłbic ochronnych (środki ochrony indywidualnej)
 • Przestrzeganie higieny osobistej

Dezynfekcja często jest mylona ze sterylizacją, a oba te procesy różnią się od siebie:

 • Dezynfekcja to  proces polegający na zniwelowaniu bakterii do poziomu bezpiecznego dla człowieka (np. dezynfekcja rąk płynem na bazie alkoholu)
 • Sterylizacja (wyjaławianie) jest procesem, w wyniku którego zniszczone zostaję wszelkie drobnoustroje, zarówno ich formy wegetatywne jak i zarodniki. (np. sterylizowanie narzędzi chirurgicznych w tzw. autoklawach, czyli maszynach niszczących wszelkie drobnoustroje i bakterie w wysokich temperaturach)                   

Należy pamiętać jak ważne dla naszego zdrowia jest dbanie o higienę i czystość. Czasami nawet zwykłe mycie rąk może nas uchronić przed rozprzestrzenianiem się chorób. W czasach kiedy świat zdominowały wszelkie wirusy, każdy powinien znać higieniczną metodę mycia rąk. Warto się tego nauczyć i wcielić jak najszybciej w życie, żeby cieszyć się długo zdrowiem.

 • Mycie rąk metodą Ayliffe’a to mycie dłoni opracowana przez angielskiego mikrobiologa Grahama Ayliffe. Początkowo dotyczyło ono zaleceń tylko dla pracowników służby zdrowia w zakresie zachowania higieny przed kontaktem z pacjentem, w trakcie oraz po jego zakończeniu, dzisiaj to propagowana szeroko metoda mycia rąk każdego dziecka i dorosłego.

źródło: pl.freepik.com

www.pshs.pl